II. Diagnoza pogłębiona

Jeżeli celem diagnozy jest zdefiniowanie obszaru do rozwoju, to pogłębioną diagnozę można przedstawić w czterech krokach:

„Krok 1. Poznanie sytuacji – Jak jest?

Krok 2. Określenie stanu docelowego – Jak chcemy, żeby było?

Krok 3. Szukanie przyczyn – Co powoduje, że nie ma stanu docelowego?

Krok 4. Zdefiniowanie luki – Jaki obszar do rozwoju jest kluczowy, aby osiągnąć stan docelowy?”


Schemat diagnozy pracy szkoły w czterech krokach za:
JAK WSPOMAGAĆ PRACĘ SZKOŁY?
Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania.
Zeszyt 2 Diagnoza pracy szkoły. ORE 2015

METAPLAN

Metoda ta pozwala bardzo głęboko zbadać problem przez osoby uczestniczące w dyskusji.

Sama metoda to cztery etapy, kroki, w których uczestnicy odpowiadają na kolejne pytania:

1. Jak jest? Jaki jest stan rzeczy dotyczący kompetencji kluczowej, którą omawiamy?

2. Jak powinno być? Jak chcemy, żeby było?

3. Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? Szukamy przyczyn.

4. Wnioski. Co zrobić, żeby było tak, jak powinno być? 

Gdy grupa jest mała (12-16 osób) możemy rozmawiać w całej grupie i wypowiedzi zapisywać na tablicy fliphart. Jeśli grupa jest większa, możemy posłużyć się karteczkami samoprzylepnymi albo pracować w mniejszych grupach.

METAPLAN może mieć wszechstronne zastosowania.

a) pozwala szerzej spojrzeć na problem, ale i pogłębić spojrzenie na problem, zadajemy pytanie o przyczyny, potem przyczyny przyczyn, potem przyczyny przyczyn przyczyn – technika 3Q

b) każdy może się wypowiedzieć (karteczki dają większe poczucie bezpieczeństwa),

c) ma elementy badania jakościowego problemu,

d) pozwala analizować, kategoryzować informacje, wnioskować,

e) jeśli dyskutują osoby, które maja wprowadzać zmianę, zwiększa to prawdopodobieństwo podjęcia działań,

f) ułatwia formułowanie celów,

g) zwiększa zaangażowanie.

Jest warunek: musi być dobrze prowadzona. Sprawdziłam na wielu spotkaniach.

%d bloggers like this:

Kontunuując korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików Cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij