Edukacja teraz. Szkolenia-Doradztwo-Doskonalenie. Ewa Węgrzyn-Jonek uczestniczy w projekcie realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Edukacja teraz. Szkolenia-Doradztwo-Doskonalenie. Ewa Węgrzyn-Jonek otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pn.

Akademia kompetencji cyfrowych dla nauczycieli – kształcenie na odległość

Cel Projektu/Przedsięwzięcia

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i bibliotek pedagogicznych (BP). Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

Okres realizacji Przedsięwzięcia

01 marca 2023 – 30 czerwca 2023

Obszar realizacji Przedsięwzięcia

cała Polska

Grupa docelowa Przedsięwzięcia

142 nauczycieli (w tym 127 kobiet i 15 mężczyzn) szkół i przedszkoli na różnych etapach edukacyjnych i w zakresie różnych obszarów kształcenia.

UWAGA!

Z udziału w Przedsięwzięciu wyłączone są osoby, które uczestniczyły w szkoleniach w przedsięwzięciach grantowych w ramach I lub II fazy projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Przedszkole i szkoła – rozumiane jako przedszkole i szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa zgodnie z art. 2 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.).

Szkolenia

W ramach grantu oferowane będą szkolenia dla nauczycieli prowadzone zgodnie z ramowym programem szkoleń dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej oraz w oparciu o materiały przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Podczas szkoleń zostaną zrealizowane następujące moduły:

  • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej – 5 godzin dydaktycznych
  • Metodyka edukacji zdalnej – 5 godzin dydaktycznych
  • Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej – 4 godziny dydaktyczne
  • Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 5 godzin dydaktycznych
  • Zoom – 5 godzin dydaktycznych
  • MS Teams – 5 godzin dydaktycznych
  • Google Meet – 5 godzin dydaktycznych
  • Prawne aspekty edukacji zdalnej – 2 godziny dydaktyczne

Szkolenia odbywać się będą zdalnie w czasie rzeczywistym poprzez Zintegrowaną Platformę Edukacyjną i z wykorzystaniem komunikatora MS Teams.

Doradztwo

W trakcie szkoleń oraz po ich zakończeniu Uczestniczka/Uczestnik skorzystają w formie zdalnej ze indywidualnego wsparcia doradczo-konsultacyjnego w wymiarze średnio 3 godzin zegarowych.

Szkolenia i doradztwo są bezpłatne dla Uczestniczek/Uczestników

Wartość Projektu

32 824 983,46 PLN w tym dofinansowanie z UE: 27 664 896,54 PLN

Kwota grantu

195 045,00 PLN

Do pobrania

Harmonogram szkoleń

wkrótce

ZGŁOŚ SIĘ!

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PRZEDSIĘWZIĘCIA!

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Realizator

Edukacja teraz. Szkolenia-Doradztwo-Doskonalenie. Ewa Węgrzyn-Jonek,

ul. Zakopiańska 7 lok 2.

58-300 Wałbrzych

Kontakt

(dni robocze w godz. 9:00-15:00)

517 467 129

grant@edukacjateraz.pl

Kontunuując korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików Cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij