Program wychowawczy szkoły

Program wychowawczy szkoły to kompletne rozwiązanie dla szkół, które chcą świadomie rozwijać się w dziedzinie wychowania. Opracowana przez doświadczonego dyrektora metoda pracy z nauczycielami, dyrektorem, rodzicami i uczniami pozwala na skoordynowanie działań wychowawczych, dopasowanie metod oraz uwzględnienie kontekstu szkoły po to by twoja szkoła jeszcze lepiej odpowiadała na rosnące potrzeby uczniów.

Program wychowawczy szkoły - Poziom I

Uczestnicy będą mieli podstawową wiedzę do rozpoczęcia pracy nad stworzeniem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Zamiast prostych metod i narzędzi uczestnicy spojrzą na swoją szkołę z perspektywy systemu wychowawczego. To podejście oparte na poznaniu założeń, wypracowaniu umiejętności wychowawczych, budowaniu zespołu oraz zrozumieniu i wykorzystaniu warunków i kontekstu, w którym znajduje się szkoła. Ten wykład to początek budowania świadomej i metodycznej koncepcji działań wychowawczych w szkole.

 • Forma: Wykład
 • Czas: 4h
 • Grupa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy bibliotek, pracownicy kuratorium, pracownicy JST

W trakcie szkolenia uczestnicy

 • poznają założenia, wartości, cele wychowania w szkole,
 • spojrzą na wychowanie jako element systemu szkoły,
 • zobaczą rolę programu wychowawczo-profilaktycznego w systemie wychowawczym szkoły,
 • usłyszą o umiejętnościach wychowawcze nauczycieli,
 • poznają rolę dyrektora (lidera) w systemie wychowawczym szkoły – zarządzanie wychowaniem w szkole

Program wychowawczy szkoły - Poziom II

Uczestnicy w trakcie warsztatów przygotują się do budowania programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, w przypadku rady pedagogicznej – zbudują lub zmodyfikują własny program. Na zajęciach stworzą lub dostosują dostępne narzędzia do przeprowadzenia wstępnej diagnozy potrzeb i trudności wychowawczych, na jakie napotykają w szkole. Na ich podstawie sformułują cele wychowawcze, zidentyfikują wartości ważne dla społeczności szkolnej. Następnie wyodrębnią zadania i działania prowadzące do celów w formie planu pracy wychowawczej. Jednocześnie z planem będą formułowali pytania do ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego.

 • Forma: warsztaty
 • Czas: 12 h
 • Grupa: nauczyciele, pedagodzy szkolni, konsultanci, doradcy metodyczni pracownicy bibliotek, pracownicy kuratorium, pracownicy JST, zespoły nauczycieli z jednej lub kilku szkół, rady pedagogiczne, 

W trakcie szkolenia uczestnicy

 • poznają, stworzą narzędzia zbierania i dokumentowania oczekiwań rodziców i nauczycieli w   dziedzinie wychowania,
 • dokonają wstępnej diagnozy sytuacji wychowawczej szkoły,
 • sformułują potrzeby w zakresie wychowania i profilaktyki,
 • zidentyfikują wartości w kontekście programu wychowawczego,
 • sformułują cele wychowania i profilaktyki w szkole,
 • sformułują plan – zadania i działania w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły,
 • sformułują pytania do ewaluacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły,
 • zdiagnozują zasoby i  potrzeby w zakresie umiejętności wychowawczych nauczycieli, 
 • przygotują się do formułowania wniosków na podstawie pracy wychowawczej w szkole.

Program wychowawczy szkoły - Poziom III

Wspomaganie szkoły w budowaniu, diagnozie, realizacji, monitorowaniu, ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

W trakcie wspomagania nauczyciele korzystając z pomocy i wsparcia zbudują lub zmodyfikują własny program. Stworzą lub dostosują dostępne narzędzia do przeprowadzenia wstępnej diagnozy potrzeb i trudności wychowawczych, na jakie napotykają w swojej szkole. Na ich podstawie sformułują cele wychowawcze, zidentyfikują wartości ważne dla społeczności szkolnej. Następnie wyodrębnią zadania i działania prowadzące do celów w formie planu pracy wychowawczej. Jednocześnie z planem będą formułowali pytania do ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego. W trakcie realizacji skorzystają z doradztwa i konsultacji.

 • Forma: wspomaganie – warsztaty, konsultacje, doradztwo, analiza dokumentów, konstruowanie narzędzi diagnozy, ewaluacji, praca on-line.
 • Czas: do określenia w planie wspomagania
 • Grupa: rada pedagogiczna, zespół nauczycieli, pedagodzy szkolni, pracownicy biblioteki

W trakcie szkolenia uczestnicy

w dogodnym dla siebie czasie, w dostosowanej do swoich potrzeb formie: 
 • poznają, stworzą narzędzia zbierania i dokumentowania oczekiwań rodziców i nauczycieli w dziedzinie wychowania w swojej szkole,
 • dokonają wstępnej diagnozy sytuacji wychowawczej szkoły,
 • sformułują potrzeby w zakresie wychowania i profilaktyki,
 • zidentyfikują wartości w kontekście programu wychowawczego,
 • sformułują cele wychowania i profilaktyki w szkole,
 • sformułują plan – zadania i działania w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły,
 • sformułują pytania do ewaluacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły,
 • zdiagnozują zasoby i potrzeby w zakresie umiejętności wychowawczych nauczycieli, 
 • przygotują się do formułowania wniosków na podstawie pracy wychowawczej w szkole,
 • przygotują i zastosują narzędzia do monitorowania realizacji planów wychowawczych,
 • przygotują i zastosują narzędzia ewaluacji,
 • opracują wnioski do dalszej pracy wychowawczej.

Napisz do nas!

Kontunuując korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików Cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij